Стратегия за устойчиво използване на дървесината за енергийни цели на местно равнище по програма Интелигентна Енергия за Европа (ИЕЕ)  на Европейската комисия (ЕК). Партньори по този проект са местни администрации и енергийни агенции от Испания, Португалия и Австрийският изследователски институт OFI, Виена.
Провеждан съвместно с Община Белово, проектът има за цел изработване на стратегия за широко оползотворяване на горската биомаса за производство на пелети и чипс, както и създаване на модел за внедряване в други европейски страни. Проектът стимулира употребата на дървесно гориво (пелети и дървесен чипс) и отоплителни уреди и системи, работещи на такова гориво. Също така, цели да привлече регионалните и административни участници в този процес, да засили възможностите за енергийна независимост на общността и да осигури нови работни места.

Повече за проект ASTWOOD


Регионална енергийна агенция
Пазарджик
Да запазим
енергията