В проект GeoSEE участват 16 партньорски организации от 8 европейски държави, като продължителността му е 24 месеца, от декември 2012 г. до декември 2014 г. От технологична гледна точка, GeoSEE има за цел да покаже, че геотермални ресурси (наричани още геотермални ресурси с ниска енталпия) с температура под 150°C, могат да бъдат използвани по иновативен и устойчив начин като се комбинират с друг вид възобновяем източник с цел осигуряване на отопление, охлаждане и/или производство на електричество. Тази хибридна употреба ще допринесе за по-мащабно оползотворяване на нискотемпературните геотермални флуиди, правейки ги икономически изгодни за употреба чрез намаляване на бизнес риска, подобряване пазара на този вид ВЕИ и привличане на частни инвеститори.              
Проектът се финансира от четвъртата покана за проектопредложения по оперативна програма "Югоизточна Европа" (www.southeast-europe.net). Представител от българска страна е Регионална енергийна агенция Пазарджик, в партньорство с Областна администрация Пазарджик, която е асоцииран стратегически партньор в консорциума. 

Бюлетин № 1, януари 2013
Бюлетин № 2, март 2013
Ръководство за работа с Географска информационна система

Повече за проекта може да намерите ТУК

Регионална енергийна агенция
Пазарджик
Да запазим
енергията