Регионална енергийна агенция
Пазарджик
Да запазим
енергията
Млади Еко Инспектори
Прилагане на концепция за обучение, базирана на дейности за справяне с предизвикателства, свързани със замърсяването на въздуха и водата в градовете.

Проект DETOCS
Подкрепа декарбонизирането на туристическата индустрия след Covid-19.

BIOCIRCULARCITIES
Проучване на потенциала за кръгова биоикономика в градовете. Проактивни инструменти за прилагане от политиците и заинтересованите страни.

STE(A)M ДЕЦА
Създаване на концепция за STE(A)M класни стаи в предучилищното образование

Две и половина минути до полунощ
Две и половина минути до полунощ – Иновативен образователен подход за основни училища, третиращ проблемите свързани с промяната на климата

FIESTA
Интелигентно семейно енергоспестяване чрез целенасочени действия

GeoSEE
Иновационни приложения на нискотемпературните геотермални източници в Югоизточна Европа 

EPLACE
Създаване на интелигентна "зелена" публична платформа за пестене на енергия чрез стационарни контролни точки

SUM
Устойчива градска мобилност.

PINE
Насърчаване на енергийната ефективност в малките и средни предприятия.

BIONIC
Създаване на мрежи за разпространение на биогорива в рамките на общността.

NIMSEC
Нов интегриран модел на устойчива енергийна общност.

INTERACTION
Прилагане на енергоефективни мерки в товарния транспорт с цел намаляване на разходите за енергия и вредните емисии

ASTWOOD
Стратегия за устойчиво използване на отпадъци от дървен материал за енергийни цели и прилагането и като основа за законодателни мерки на регионално ниво.

Смяна на на течното гориво за отопление в Община Панагюрище
Намаляване на CO2 емисиите на регионално ниво