Регионална енергийна агенция
Пазарджик
Да запазим
енергията
ASTWOOD
Стратегия за устойчиво използване на отпадъци от дървен материал за енергийни цели и прилагането и като основа за законодателни мерки на регионално ниво.
INTERACTION
Прилагане на енергоефективни мерки в товарния транспорт с цел намаляване на разходите за енергия и вредните емисии
BIONIC
Създаване на мрежи за разпространение на биогорива в рамките на общността.
NIMSEC
Нов интегриран модел на устойчива енергийна общност.
Смяна на на течното гориво за отопление в Община Панагюрище
Намаляване на CO2 емисиите на регионално ниво.
PINE
Насърчаване на енергийната ефективност в малките и средни предприятия.
SUM
Устойчива градска мобилност.
EPLACE
Създаване на интелигентна "зелена" публична платформа за пестене на енергия чрез стационарни контролни точки
GeoSEE
Иновационни приложения на нискотемпературните геотермални източници в Югоизточна Европа 
FIESTA
Интелигентно семейно енергоспестяване чрез целенасочени действия
Две и половина минути до полунощ
Две и половина минути до полунощ – Иновативен образователен подход за основни училища, третиращ проблемите свързани с промяната на климата