Проектът се стреми към постигане на следните цели:
 • Разработване на свой иновативен образователен подход в детските градини наблягайки върху STEAM предмети: наука, технологии, инженерство, изкуства и математика. Подходът е приложим в предучилищното образование;
 • Проектиране и изпълнение на специални инструменти и оборудване (подходящи за деца от детските градини) за практическа работа по STEAM предмети, с акцент върху четири основни теми: наука, възобновяеми енергии, енергийна ефективност и околна среда, изкуства;
 • Подобряване на детските умения чрез алтернативни форми на обучение, като се поощрява ученето чрез експериментиране и работата в екип;
 • Създаване на международна мрежа от учители в детски градини, чрез употреба на платформа eTwinning;
 • Изграждане на дългосрочно стратегическо партньорство за международно сътрудничество в областта на образованието.

 • Проектът се финансира по програма ЕРАЗЪМ+ и се изпълнява за срок от две години: 2020-2022 г.

  Повече за проекта може да научите ТУК

  Регионална енергийна агенция
  Пазарджик
  Да запазим
  енергията