неделя, юни 23, 2024
Новини

Второ събитие за обучение на учители по проект GAME EDU

В периода от 2 до 7 юни 2024 г. се проведе „Второ събитие за обучение на учители“ между партньорите по проект GAME EDU в Атина, Гърция.

По време на събитието представители на НПО РАОРИР от гр. Кочани, Северна Македония, проведоха обучение на тема „Използване на набор от ИКТ (информационни и комуникационни технологии) интерактивни образователни игри“. Всяка група учители (от предмети като английски език, математика, природни науки) тества всички игри и предоставиха обратна връзка.

Всяка група учители работи съвместно с македонското НПО РАОРИР по финализирането на 5 оперативни плана за провеждане на уроци (40-минутен учебен час) с помощта на набор от образователни интерактивни игри, базирани на ИКТ.

Дейностите по събитието продължиха с обучение на учителите за използване на платформата за работа в мрежа eTwinning. Европейската платформа за училищно образование е място за срещи на общността в областта на училищното образование – учителски екипи, изследователи и създатели на политики – за споделяне на новини, интервюта, публикации, примери от практиката, курсове и партньори за техните проекти по програма „Еразъм+“. eTwinning е посветена на неговите участниците и техните дейности. Учителите бяха запознати и с използването на отворени образователни ресурси (ООР WEB 2.0) за представяне на дейностите като проект eTwinning.

Друго важно обучение за учителите беше прилагането на педагогически подходи към учениците в неравностойно положение. За осъществяването му значителен принос имаше сдружение Център за устойчивост и икономическо развитие (ЦУИР) от гр. Пазарджик, България.