неделя, юни 23, 2024

Две и половина минути до полунощ

Младото поколение представлява ключова целева група, която трябва да разбере сериозността на сегашната ситуация с предизвикателствата, пред които ще трябва да се сблъска (в близко бъдеще), а образователния процес (независимо дали формален или неформален) е най-правилният начин за разработване на реален и ефективен подход към смекчаване на последиците от изменението на климата.

Основната цел на проекта е да се разработи нов по-атрактивен образователен подход за обучение по климатични промени в технически-ориентираните предмети, който ще бъде комбинация от теоретични (чрез използване на безплатни инструменти, налични в интернет) и практически инструменти (училищни експерименти ), които ще са подходящи за ученици от началните училища в България, Македония и Хърватска.
 
Проектът се финансира по програма ЕРАЗЪМ+.
 
Повече за проекта може да научите ТУК