четвъртък, юли 25, 2024
Новини

Заключително събитие за разпространение на информация на проекта „Музикалният балкански влак за мир“ в Кочани, Северна Македония

В периода 29 юни – 1 юли 2024 г. в Кочани, Северна Македония, се проведе среща на партньорите по проекта и заключително събитие за разпространение на информация по проекта „Музикалният влак на Балканите за мир“.

Първият ден на събитието започна с приветствено слово на представител на партньора от Северна Македония. След това бяха описани задачите и целите на събитията.

След това бяха анализирани постигнатите резултати от проекта и дейностите, които бяха извършени по време на проекта. Партньорите обсъдиха следващите и заключителните стъпки на проекта.

На втория ден заключителното събитие за разпространение на информация започна с приветствено слово на кмета на Кочани, Северна Македония. Представяне на реализираните проектни дейности и постигнатите резултати по проекта направи македонското основно музикално училище „Ристо Юруков“ – Кочани от ръководителя на училищния екип.

Резултатите от проекта бяха представени на местните заинтересовани страни. Първият резултат от проекта, „Разработване на инструментариум за курсове за обучение“, беше представен от гръцкия партньор, НПО AID. Вторият резултат от проекта, „Препоръка за кратка политика за заинтересованите страни“, беше представен от българския партньор, Сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“.

След това всяко от трите училища-партньори по проекта от България, Гърция и Северна Македония представи създадено от тях музикално видео, свързано с темите за борба с радикализацията, ксенофобията, езика на омразата и расизма.

Събитието завърши с церемония по награждаването, на която най-добрият ученически отбор от Основно музикално училище „Ристо Юруков“-Кочани беше награден от директора на училището, а учениците споделиха впечатленията си от участието в тази вълнуваща европейска инициатива – какво са научили, как са се справили със задачите и са създали приятелства с ученици от други участващи училища от Лариса и Пазарджик.