четвъртък, юли 25, 2024
Новини

Партньорско събитие свързано с български добри практики в рамките на проект RuralYouthFuture

На 27 юни 2024 г. беше организирано онлайн събитие, свързано с проекти и инициативи, които представят добри практики в областта на младежката заетост, оправомощаването, развитието на умения и изграждането на капацитет.

Г-жа Невена Раковска, мениджър във Фондация на бизнеса за образованието (ФБО), представи проект CRAFT: Съвместна работа в селските райони за подготовка на младите хора за бъдещите тенденции. Това е инициатива, която има за цел да насърчи заетостта и предприемачеството в селските райони на ЕС, като предостави на младите хора с усет за самоинициатива, знания за съвместната работна среда, умения за трудоспособност и осведоменост за бъдещите тенденции в 3 ключови области: професии и услуги, свързани с грижа за личността и здравето; зелена икономика; и STEAM.

Освен това, г-жа Раковска представи и редица други интересни добри практики, като например:

  • Future Time Traveller (Пътуващ в бъдещето) – кариерна игра в 3D виртуален свят, която запознава поколението Z с бъдещите професии и умения. Поколение Z: кои са те? 15 – 20 години; • „Дигитални възпитаници“ и „поколение на игрите“ (Пренски 2001 г.) • Владеещи дигиталния език на компютрите, видеоигрите и интернет (Пренски 2001 г.) • Редовни потребители на социалните мрежи и „социални творци“.
  • Проект E-SCAPE, където 6 дигитални образователни стаи за бягство в 3D виртуален свят помагат на учениците да развият 6 ключови преносими умения: 1) Активно учене и стратегии за учене; 2) Решаване на сложни проблеми; 3) Издръжливост, гъвкавост и толерантност към стрес; 4) Лидерство и социално влияние; 5) Критично мислене и анализ; 6) Емоционална интелигентност.
  • Проект EAGLE, който помага на възрастните преподаватели в прилагането на принципите на андрагогиката, образованието, ориентирано към учащия се и обучението базирано на игри.
  • Проект „Кариерни умения“, който има за цел да разработи Европейска платформа за кариерни умения: с 4 области на знания: 1) Каталог на кариерните умения; 2) Карта на кариерните услуги; 3) Кариерни умения за МООК (масивен отворен онлайн курс); 4) Мрежа за кариерни умения.
  • AGORA VET Pro 4.0 – допълнителни насоки за разпознаване на възможности и атрактивност за професионалисти в областта на професионалното образование и обучение.
  • FUTURE WORK 4’s – 4 умения за бъдещата работна сила за ученици от всички области на обучение: 1) Дигитални умения; 2) Екологични (зелени) умения; 3) Умения за предприемачество; 4) Социални и кариерни умения.
  • Проект GREEN STEAM, който има за цел да разпространи зелените (екологични) умения и предприемаческия дух сред академичните студенти в областта на STEAM.
  • Инициатива FUTURE WOMEN – онлайн платформа и учебна лаборатория с образователни инструменти и ресурси за дигитална трансформация и реализация в областта на STEM, предназначена за млади жени и кариерни консултанти.
  • Инициатива B-glocal, която цели да даде възможност на възрастните хора да се справят с климатичните промени.

След тази обширна презентация партньорите и заинтересованите страни от проект RuralYouthFuture имаха някои въпроси, коментари и беше повдигната дискусия за това как да се възползваме от всички тези инициативи, за да подобрим различните политически инструменти, с които се сблъскват партньорите по проекта.

Презентация от събитието

Видео от събитието: