четвъртък, юли 25, 2024

Проекти

Проект EAGER

Да улесним агрофотоволтаиците в Европа.


Проект INFIRE

Иновативни финансови решения за климатично планиране на устойчиви и въглеродно неутрални жилищни зони.


Млади Еко Инспектори

Прилагане на концепция за обучение, базирана на дейности за справяне с предизвикателства, свързани със замърсяването на въздуха и водата в градовете.


Проект DETOCS

Подкрепа декарбонизирането на туристическата индустрия след Covid-19.


BIOCIRCULARCITIES

Проучване на потенциала за кръгова биоикономика в градовете. Проактивни инструменти за прилагане от политиците и заинтересованите страни.


STE(A)M ДЕЦА

Създаване на концепция за STE(A)M класни стаи в предучилищното образование


Две и половина минути до полунощ

Две и половина минути до полунощ – Иновативен образователен подход за основни училища, третиращ проблемите свързани с промяната на климата


FIESTA

Интелигентно семейно енергоспестяване чрез целенасочени действия


GeoSEE

Иновационни приложения на нискотемпературните геотермални източници в Югоизточна Европа 


EPLACE

Създаване на интелигентна „зелена“ публична платформа за пестене на енергия чрез стационарни контролни точки


SUM

Устойчива градска мобилност.


PINE

Насърчаване на енергийната ефективност в малките и средни предприятия.


BIONIC

Създаване на мрежи за разпространение на биогорива в рамките на общността.


NIMSEC

Нов интегриран модел на устойчива енергийна общност.


INTERACTION

Прилагане на енергоефективни мерки в товарния транспорт с цел намаляване на разходите за енергия и вредните емисии


ASTWOOD

Стратегия за устойчиво използване на отпадъци от дървен материал за енергийни цели и прилагането и като основа за законодателни мерки на регионално ниво.


Смяна на течното гориво за отопление в Община Панагюрище

Намаляване на CO2 емисиите на регионално ниво