неделя, юни 23, 2024

Проект ASTWOOD

Стратегия за устойчиво използване на дървесината за енергийни цели на местно равнище по програма Интелигентна Енергия за Европа (ИЕЕ)  на Европейската комисия (ЕК). Партньори по този проект са местни администрации и енергийни агенции от Испания, Португалия и Австрийският изследователски институт OFI, Виена.
Провеждан съвместно с Община Белово, проектът има за цел изработване на стратегия за широко оползотворяване на горската биомаса за производство на пелети и чипс, както и създаване на модел за внедряване в други европейски страни. Проектът стимулира употребата на дървесно гориво (пелети и дървесен чипс) и отоплителни уреди и системи, работещи на такова гориво. Също така, цели да привлече регионалните и административни участници в този процес, да засили възможностите за енергийна независимост на общността и да осигури нови работни места.