неделя, юни 23, 2024

Проект BIONIC

Проект BIONIC, също финансиран по програма Интелигентна енергия за Европа към Европейската Комисия, има за цел да засегне теми в областта на доставката и употребата на биогорива в транспорта от гледна точка на местните и регионални власти и също така цели да стимулира производството и употребата на биогорива на регионално равнище.
В проекта участват пет европейски области: Северозападна Англия от Великобритания, Кантабрия от Испания, Вармланд от Швеция, Прахова от Румъния и Област Пазарджик. BIONIC изработи списък от потребности и възможности в областта на биогоривата за всеки конкретен регион, изгради регионална мрежа за биогоривата във всеки регион-участник, която съществува и след приключването на проекта. Бяха направени проучвания във всеки регион, които обхващат доставката на селскостопанска продукция; събирането и преработката на отпадъци, съоръжения за производство и доставката на биогорива; крайното потребление.
 
Повече за проекта ТУК