неделя, юни 23, 2024

Проект EAGER

EAGER помага на политиците да насърчат агрофотоволтаиците, чрез подобряване на хармонията между селското стопанство и фотоволтаичните системи на открито.

Агрофотоволтаичната система (АФВ) представлява решение на настоящите нужди от увеличаване на капацитета на слънчевата енергия, като същевременно решава проблема при използването на земеделска земята. Тъй като ЕС се стреми към значително разширяване на използването на възобновяеми енергийни източници, агрофотоволтаичните системи могат да преодолеят трудностите при оптимизирането на земята, като комбинират производството на слънчева енергия с отглеждането на култури, следователно произвеждат едновременно енергия и храна, като същевременно предлагат възможности за инвестиции на партньорите в тази област и насърчават сътрудничеството с местните общности в прехода им към възобновяема енергия.

Проект EAGER улеснява приемането на агрофотоволтаичните системи в партньорските региони. Чрез насърчаване на едно по-мащабно разбиране за тази технология, идентифициране на най-добрите практики и подобряване на политическите инструменти (стратегии, програми и политики), този проект проправя пътя към едно по-зелено бъдеще.

Последвайте ни за повече новини по тази актуална тема във FacebookX (Twitter), и LinkedIn,

и посетете нашия уебсайт на проекта: https://www.interregeurope.eu/eager