неделя, юни 23, 2024

Проект EPLACE

Този проект има за цел да разшири усвояването на енергоспестяващи технологии чрез създаване на „зелена“ мрежата на градовете, състояща се от стационарни контролни точки. Цифрови услуги ще бъдат предоставяни чрез иновативна глобална модулна платформа, която дава възможност да се извършват анализи и да се действа от една единствена контролна точка в процеса на вземане на решения като се отчитат много видове променливи. Проекта има за цел да покаже една отворена архитектура и потребителски ориентирана платформа, способна да осигури на общинските администации ново ниво на разбиране за потреблението на енергия и  дистанционен контрол на съществуващата инфраструктура на сградите и уличното осветление. Проектната платформа се състои от следните технологични части:
 
  • Интелигентна система за мониторинг и управление на енергийните разходи
  • Интелигентна система за наблюдение и контрол на улично осветление
  • Системи за управление на енергийните потоци
  • Препоръчване на подходяща система
 
Модела, създаден от проекта ще повиши информираността на работещите в публичния сектор чрез лесна за използване платформа и информационен интерфейс. Така ще се насърчи  прилагането на добри практики и поведение за енергоспестяване и намаляване на емисиите на парникови газове.
 
Повече за проекта може да научите от ТУК