неделя, юни 23, 2024

Проект INTERACTION

Проектът се изпълнява по програма Интелигентна Енергия за Европа на Европейската Комисия и се реализира от енергийни агенции и специализирани консултантски организации от следните страни: Холандия, Германия, Финландия, Гърция и България (АБЕА). Съвсем скорошен опит от различни страни (например секторният подход в Програмата за транспортно редуциране в Холандия от 2005 г.) показва, че секторния подход за редуциране на енергийната употреба в товарния транспорт е много успешен. Практиката показва, че съществува потенциал за намаляване разходите за гориво с около 15 %. 
Проект INTERACTION работи директно във всяка страна върху идентифицирането на този потенциал за намаляване енергийното потребление и реализирането му в по 5 работещи компании от 3 избрани промишлени сектора. При 6 страни-участнички, ефектът от проекта обхваща 90 компании от различни сектори.
В Холандия е разработен един стандартен подход, който е прилаган към промишлените сектори във всяка страна-участничка в проекта. Освен това, съществена част от INTERACTION е фокусирана към международната обмяна на информация чрез споделяне на добри практики, идентификация на потенциала за енергийно редуциране в международния транспорт, както и създаване на европейски норми за поведение.
От името на българския партньор АБЕА (Асоциация на българските енергийни агенции), участвуват Софийската Енергийна Агенция, (СОФЕНА); Енергийна Агенция – Пловдив (ЕАП); Регионална Енергийна Агенция – Пазарджик.