неделя, юни 23, 2024

Проект PINE

Проект PINE има за цел повишаване на енергийната ефективност на малки и средни промишлени предприятия (МСП) чрез енергийни одити, както и предоставяне на професионални технически консултации за прилагане на конкретни енергоспестяващи мерки. В дългосрочен план е възможно да се създаде самоподдържащ се модел, който е способен да разшири предвидените от проекта мерки. При изпълнението, проектът преминава през четири основни етапа: създаване на общ модел на процедури за енергиен одит, обучение на енергийни одитори и хора (скаути), събиращи подходяща първична информация от МСП, аналитична обработка на събраната информация и извършване на енергиен одит.
Общият модел,  който предполага успешно провеждане на одитите, включва набор от критерии и списъци, структурирани по такъв начин, че лесно да бъдат възпроизвеждани и в други страни. Събирането на първична информация определя потенциала за действие и желание за прилагане на системата в 280 МСП от които 140 ще бъдат избрани за извършване на задълбочен одит. Това означава: подробен енергиен анализ на предприятието, предлагане на технически решения, които съществуват в практиката, както и избор на финансови инструменти, чрез които да се реализират предложените технически решения.
PINE ще очертае бизнес план за създаването на самоподдържаща се система, основана на модел за икономия, за да продължи и разшири специфични за проекта дейности извън рамките на жизнения цикъл на проекта.
Повече за проекта може да научите от ТУК
 
Информационни материали: