неделя, юни 23, 2024

Проект SUM

Този проект има за цел обмен на опит и знания за идентифицираните добри практики с цел насърчаване и развитие на устойчива мобилност чрез използване на чисти и щадящи околната среда видове транспорт.
Основните цели на проект SUM са:
 
  • Насърчаване на обмена на знания и обсъждане на най-добрите регионални практики, които са в посока устойчива мобилност, конкретно – по-голяма информираност в областта на устойчивата градска мобилност.
  • Подпомагане на регионите с по-малко опит в областта на чистите видове транспорт, така че те могат да работят заедно с по-развитите в тази насока региони чрез повишаване на техните знания и опит.
  • Определяне на най-ефективните практики, които създават по-устойчиво поведение и навици за градска мобилност на гражданите, анализиране на информация и организиране на кампании, показващи предимствата на тези нови методи, които се предлагат на обществото.
  • Създаване на план за действие и стъпки за реализацията му във всеки регион, като резултат от проекта.
 
Повече за проекта – на  www.sumproject.eu