неделя, юни 23, 2024
Новини

Първа партньорска среща по проект EAGER „Улесняване на агрофотоволтаиците за Европа“

EAGER помага на създателите на политики да популяризират агрофотоволтаиците, за да се осигури хармония между селското стопанство и слънчевите системи на открито.

В периода 24-26 април 2024 г. в Технологичния център по енергетика (TZE) в Рухсторф ан дер Рот, Германия, се проведе първата партньорска среща на консорциума по проект EAGER. Събитието беше организирано в хибриден режим, което даде възможност на по-широка аудитория да се включи в това вълнуващо събитие не само присъствено, но и онлайн. Партньорите по проекта представиха своите организации. След това водещият партньор TZE направи преглед на работния план и беше проведен семинар с активното участие на партньорите и заинтересованите страни, който се съсредоточи върху методологията на съвместното проучване, добрите практики и срещите по обмяна на опит.

Преглед на комуникационните дейности по проекта бе извършен от Регионална енергийна агенция Пазарджик (РЕАП). След това водещият партньор TZE направи обзор на дейностите по управление и отчитане на проекта – между партньорите бяха обсъдени административни въпроси.

Вторият работен ден започна с встъпителна реч на кмета на Рухсторф ан дер Рот, който приветства всички партньори и заинтересовани страни. Събитието продължи с общо представяне на проект EAGER, като всеки участващ регион представи своя политически инструмент – основни приоритети и потенциал за подобрение.

 

Повече за EAGER:

Агрофотоволтаичната система (APV) представлява решение на настоящите нужди от увеличаване на капацитета на слънчевата енергия, като същевременно решава проблема при използването на земеделска земята. Тъй като ЕС се стреми към значително разширяване на използването на възобновяеми енергийни източници, агрофотоволтаичните системи могат да преодолеят трудностите при оптимизирането на земята, като комбинират производството на слънчева енергия с отглеждането на култури, следователно произвеждат едновременно енергия и храна, като същевременно предлагат възможности за инвестиции на партньорите в тази област и насърчават сътрудничеството с местните общности в прехода им към възобновяема енергия.

Проект EAGER улеснява приемането на агрофотоволтаичните системи в партньорските региони. Чрез насърчаване на едно по-мащабно разбиране за тази технология, идентифициране на най-добрите практики и подобряване на политическите инструменти (стратегии, програми и политики), този проект проправя пътя към едно по-зелено бъдеще.

Последвайте ни за повече новини по тази актуална тема във Facebook, X (Twitter), и LinkedIn,

и посетете нашия уебсайт на проекта: https://www.interregeurope.eu/eager