неделя, юни 23, 2024

Смяна на течното гориво за отопление в Община Панагюрище

Партньор по този проект е Общинска администрация Панагюрище.
Проектът предвижда замяна на течното гориво за отопление на следните общински обекти: администативна сграда на Общинска администрация, общинска болница, училища, детски градини и библиотеката с гориво, произведено от дървесни отпадъци.
Преди реализирането на проекта, споменатите обекти консумираха годишно 457 тона котелно гориво. Проектът предвижда: организиране на производството на енергийни трески (чипс) от дървесни отпадъци и смяна на наличните горивните уредби с нови, работещи с това гориво. Новите автоматизирани горивни уредби ще работят  с к.п.д. над 80%.
Годишният икономически ефект е около 350 000 евро, а вредните емисии, генерирани от новите отоплителни уредни са сведени до минимум. След изгаряне на горивото остава дървесна пепел, която може да се ползва като тор за някои растения. Създават се допълнителни работни места, защото ще са нужни хора за събиране и първична обработка на дървесните отпадъци и горската биомаса.
Направената инвестиция се изплаща напълно за срок около 3 години.
 
Повече за проекта може да научите от тази страница…