четвъртък, юли 25, 2024
Новини

Среща за регионално проучване и агрофотоволтаици в рамките на проект EAGER

На 4 юни 2024 г. беше организирана онлайн среща за регионално проучване между партньорите по проект EAGER.

Срещата започна с кратък преглед на въпросите, свързани с управлението на проекта.

Представител на KU Leuven, Белгия, представи презентация на тема: „Какво представляват агрофотоволтаиците (АФВ)?“.  Разясни се, че агрофотоволтаиците са технология, която позволява земята да се използва едновременно за земеделие и за производство на електроенергия с фотоволтаици.  АФВ е също така и двойно използване на земеделска земя за производство на земеделски продукти и електрическа енергия, при което практиките на земеделските производители са значими и продължават да бъдат пълноценна икономическа дейност.

Направена бе класификация на агрофотоволтаиците, в която бяха сравнени видовете агрофотоволтаици: стандартни агрофотоволтаици и специални фотоволтаици. Като допълнение беше представено тяхното въздействие.

От българска страна, Регионална енергийна агенция – Пазарджик направи преглед на Плана за комуникационна стратегия, който в момента е в процес на разработване.

Комуникационната стратегия на EAGER има за цел да промени и подобри 9 политически инструмента (стратегически документи за развитие) на местно, регионално и национално равнища до 2028 г. Тази стратегическа цел насърчава сътрудничеството между партньорите и участващите заинтересовани страни, подкрепя процеса на обучение в областта на разработването на политики и води до информираност и ангажираност на  съответните участници, като осигурява непрекъснат обмен на знания и добри практики.

За да сте в течение с развитието на проект EAGER и да научите нови неща по тази актуална тема, ви приканваме да посещавате сайта на проекта от време на време, както и да ни последвате в социалните медии за актуални новини и събития:

Проектът е съ-финансиран от програма Интеррег Европа 2021-2027 с Договор № 02C0697.