Регионална енергийна агенция
Пазарджик
Да запазим
енергията
Регионалната енергийна агенция в Пазарджик (РЕАП) е нестопанска организация, създадена през 2005 г. по програма "Интелигентна енергия за Европа" на Европейската Комисия с цел разработка и внедряване на проекти в областта на енергийната ефективност и употребата на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Основните цели на РЕАП са:
  • Извършване на опростени и детайлизирани обследвания за енергийна ефективност на промишлени системи и създаване на фирмени стандарти.
  • Енергийно сертифициране на обществени и жилищни сгради.
  • Насърчаване на енергийната ефективност чрез създаване на стратегии и практики на местно ниво.
  • Разпространение на най-добрите европейски практики за рационално използване на енергията и възобновяемите енергийни източници.
  • Участие в международни програми за развитието и финансирането на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ.
  • Разработка, внедряване и финансиране на енергийно ефективни проекти по схемата финансиране с гарантиран резултат.
  • Осигуряване на информация и обучение в областта на енергийната ефективност и ВЕИ.

РЕАП е активен член на:

Отказ от отговорност: Този уебсайт отразява единствено гледната точка на неговите автори. Европейската Комисия не носи отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в него информация.


РЕАП във Фейсбук